Potensiale på Laksevåg

Det er store arealer som kan tas i bruk rett utenfor Bergen sentrum slik sentrum er forstått i dag. Vi som bor på Laksevåg, i Sandviken og på Kronstad mener vi allerede bor i sentrum. Fra Damsgård hovedgård er det 15 minutter gange til Torgallmenningen. På Laksevåg ligger i dag store arealer som er brukt til plasskrevende industri. Samtidig trenger Bergen kommune sentrumsnære utbyggingsområder. Hvorfor skal det for eksempel ligge et asfaltverk i tettbygde områder? Det er eksplosjonsfarlig, forurenser og tar stor plass. Slike industrier kunne vært plassert på arealer som kategoriseres som røde støysoner og ikke er brukbare til bolig.
Continue reading “Potensiale på Laksevåg”