Opent medlemsmøte 25.11 kl.17. Tema: Mat og integrering

Hjartleg velkomne til opent medlemsmøte i Initiativ:Laksevåg, både til deg som vil jobbe aktivt i ei av undergruppene, eller om du kun ønskjer å komme på medlemsmøtene og vere støttemedlem. Medlemsmøtet er tirsdag 25.11. kl.17.

Kvinnegruppa Solfred som held til på Melkeplassen blir med oss denne dagen. Dei vil lage mat og vi et saman. Ta med barna om du ønskjer det. Forteljar Berit Bareksten tar med seg bøker og vil halde ei lesestund for barna. Barna kan ta med seg bøker om dei vil det.

Vi møtes i Storstua på Melkeplassen tirsdag 25.11 kl.17. Dette er i same hus som Coop Prix.

Velkommen til alle som vil vere med Initiativ: Laksevåg!

Kunstnere fra Migrantas holder workshop for innvandrerkvinner på Laksevåg

migrantas_Marula Di Como og Florencia Young

Workshop med innvandrerkvinner på Laksevåg

Innvandrerkvinnegruppen Solfred deltar på en workshop med kunstnerkollektivet Migrantas torsdag 6. november kl.15-18.
I lokalene til Solfred på Melkeplassen møtes invandrerkvinner denne dagen for å utveksle og følelser om egen livssituasjon. Workshopen vil bli ledet av de to erfarne Migrantasmedlemmene Marula di Como og Florencia Young. Begge har i flere år jobbet
aktivt med å formidle innvandrerkvinners erfaringer og opplevelser ved å leve i en annen kultur.

Continue reading “Kunstnere fra Migrantas holder workshop for innvandrerkvinner på Laksevåg”