Initiativ:Laksevåg om Fysak utsettelse

I september 2014 lovet Byrådet oss Fysak i Hjelpemiddelhuset i Øvre Fyllingsvei 35. Begrunnelsen var at Indre Laksevåg ligger så lavt plassert på levekårsstatistikken for Bergen OG at grunnskoleelevene skal busses ut av bydelen når både Damsgård og Holen Skole skal rives og for så å bygges opp igjen. I verste fall kan det bli hele grunnskoletiden for enkelte elever. Da har barn og unge spesielt stort behov for nye møtesteder i lokalmiljøet.

Under et år senere sier Byrådet at det mangler penger til nye lokaler for Hjelpemiddelhuset… Klart vi er skuffa! Vi krever at disse pengene skal frigjøres et annet sted! Vi er lei av at bydelen vår skal være salderingspost.

Les artikkelen her