Minikonferanse om byutviklingen på Laksevåg 24.11 kl. 19

Velkommen til Initiativ:Laksevågs minikonferanse om byutviklingen på Laksevåg tirsdag 24.11 kl. 19.00.

Hvordan vil Laksevågs fremtid bli?
Vi har invitert den nye byråden for byutvikling Anna Elise Tryti (AP) og APs gruppelder i bystyret Rune Bakervik.

 Indre Laksevåg er det viktigste sentrumsnære pressområdet innen byutvikling i Bergen. Bydelen har mange eldre, nyere, nylig godkjente og pågående reguleringsplaner som er delvis overlappende og motstridende. Det er vanskelig å få en oversikt over hva slags transformasjon bydelen gjennomgår totalt sett. Derfor har vi tatt initiativ til en minikonferansen om byutvikling. Målet med konferansen er å gi politikerne direkte innspill om hva vi som bor her ønsker og å åpne opp for en kontinuerlig medvirkning fra befolkningens side i prosessene som pågår.

Tid: Tirsdag 24.11 kl. 19-21.

Sted: Damsgårdsallmenningen 4, andre etasje av snekkerverkstedet.

Gratis inngang.

VELKOMMEN

Barn, bok og boller lørdag 21.11 kl.11

Velkommen til Barn, bok og boller lørdag 21.11 kl. 11.
På lørdag fortelles det fra Per Gustavssons bok og Åshild Kanstad Johnsen som har laget bøkene om “Kubbe” kommer og forteller fra bøkene sine. Vi gleder oss, kom du og!
Bokbytte!
Boller, saft og kaffe, til store og små.
Adresse: Damsgårdslunden 15. BBB21nov (2)