Barn, bok og boller 12. mars

Velkommen til ny Barn, bok og boller lørdag 12. mars fra kl. 11 i Speiderhuset på Damsgård.

På lørdag blir det både dukketeater med Mette Wernøe og lesestund med Åshild Kanstad Johnsen- gøy og kjekt for alle mellom 2- 90 år!

Vi inviterer også til bydelskafe med servering av kaffe og salg av kaker.

Det blir selvsagt boller til barna, og ikke minst bokbytte. Har barna en bok de ikke lenger leser i, ta den gjerne med og la den bli en del av boksamlingen. Barna må også låne med seg bøker.

Vi gleder oss, og ønsker alle velkommen!

BBB12mars.

Velkommen til årsmøte torsdag 17. mars kl. 20

Vi ønsker alle interesserte velkommen til årsmøte i Initiativ:Laksevåg torsdag 17. mars kl. 20 på Speiderhuset, Damsgårdslunden.

Innkalling til årsmøte
i Initiativ:Laksevåg torsdag 17. mars kl. 20.

Sted: Speiderhuset på Laksevåg, like ved Damsgård hovedgård. I Initiativ:Laksevågs Barn, bok og boller-rom

Forslag til saker sendes til Ann Kristin Ramstrøm senest mandag 14. mars. Sakene sendes på e-post: annkristin.ramstrom@gmail.com

Dagsorden

  1. Velkommen og åpning
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av to medlemmer til underskriving av protokoll
  4. Godkjenning av innkalling
  5. Årsmelding 2015
  6. Regnskap 2015
  7. Årsplan 2016
  8. Budsjett 2016
  9. Valg av styre
  10. Eventuelt innkomne saker

Enkel servering

Vel møtt!