Innspill til kommuneplanens arealdel

Midt i denne søte juletid har vi samlet oss og laget et innspill til kommuneplanens arealel. Dette er en plan som åpner for vesentlige endringer på Laksevåg. Vi har påpekt noen forhold som vi mener er særlig viktige for bydelen vår i fremtiden.

Hvis noen av dere har spørsmål rundt hva kommuneplanen er og i hvilken grad den vil påvirke dere og deres eiendom eller andre interesser så er det bare å spørre oss i I:L sin plangruppe så kan vi forsøke å hjelpe, eventuelt bistå i kontakt mot kommunen.

Klikk HER for å lese vårt innspill

Klikk HER for å lese Bergen kommune sine plandokumenter som ligger på høring

 

 

 

Sterke politiske signaler for bibliotek sentralt på Indre Laksevåg!

Årets beste julegave for Laksevåg! Sterke politiske signaler for bibliotek sentralt på Indre Laksevåg!

Finanskomiteen har behandlet følgende innstilling til endelig budsjettbehandling i bystyret tirsdag 19.12.2017:

Partiene Ap, KrF, V og Sp fremmer bla følgende tekstforslag som blir vedtatt;

  • Bibliotek Indre Laksevåg

Bystyret ber byrådet vurdere opprettelsen av en bibliotekfilial sentralt på Indre Laksevåg i forbindelse med utarbeidelsen av sak om fremtidig bibliotekstruktur. Bystyret ber byrådet legge frem sak i løpet av første halvår 2018.

Helt siden Initiativ:Laksevåg startet opp for snart fem år siden, har et av våre mål vært å få tilbake biblioteket på Laksevåg. Vi har aldri anerkjent biblioteket på Vestkanten som bydelen Laksevåg sitt bibliotek. Et bibliotek er litteratur, kunnskap, samtaler og fordypning, men i dag har et bibliotek også så utrolig mange andre viktige sosiale funksjoner, som en sentral møteplass i en bydel. I bydelen Laksevåg, i Indre Laksevåg, er savnet etter en fungerende og tilgjengelig møteplass stort. Samtidig er det stort behov for at det offentlige er tilstede og sørger for og drifter en møteplass som et bibliotek i en bydel under områdesatsing.

Vi mener at et hus for litteraturformidling, hvor du kan søke kunnskap, ha samtaler og diskusjoner vil få store positive ringvirkninger i bydelen. Samtidig har det moderne biblioteket gode funksjoner og er stedet for avkobling, hvor du kan sitte i en stol og la tankene fly i timevis uten at noen kaster deg ut og krever at du må kjøpe noe.

Indre Laksevåg trenger et bibliotek med moderne funksjoner hvor venner og naboer kan treffes og hvor mennesker uavhengig av bakgrunn og alder, kan finne sammen. Det er et slikt bibliotek Laksevåg nå må få!

Initiativ:Laksevåg sitt mål er å jobbe for å gjøre Laksevåg til et bedre sted for barn og unge å vokse opp, og et godt sted å bo og leve, om du er ung eller gammel. Med de siste tydelige signalene fra politikerne har vi sterk tro på at et bibliotek vil bidra til bedre oppvekstsvilkår, et godt sted å være for ungdommer og at det vil bidra til å øke trivselen for alle som bor i bydelen. Når mennesker trives, kan ringvirkningene bli uendelig mange!

Vi vil følge saken fremover og vi slipper ikke saken før bøkene står klar i hyllene i et godt egnet lokale sentralt på Gamle Laksevåg. Vårt høyeste ønske er å etablere et nytt bibliotek i 1. etasje i det tidligere Rådhuset, i tilknytning til en kafe.

Takk til alle som har støttet oss i denne saken og arbeidet for et bibliotek på Laksevåg. Vi gleder oss til tiden fremover!