Årsmøte tirsdag 13. mars kl. 19

Velkommen til årsmøte tirsdag 13. mars kl. 19.
Kom og si hva du vil Initiativ:Laksevåg skal jobbe med fremover!
 
Åpent for alle, om du er medlem eller ikke. Kanskje du vil melde deg inn i Initiativ:Laksevåg? Da kan du gjøre det på årsmøtet.
 
Sted: Speiderhuset på Laksevåg, like ved Damsgård hovedgård. I Initiativ:Laksevågs Barn, bok og boller-rom.
 
PROGRAM:
Siv Annette Johnsen styremedlem i Brød & Sirkus i Ytre Arna forteller om deres initiativ i lokalsamfunnet.
 
ÅRSMØTET STARTER KL: 19:30
1. Velkommen og åpning
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to medlemmer til underskriving av protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsmelding 2017
6. Regnskap 2017
7. Årsplan 2018
8. Budsjett 2018
9. Valg av styre
10. Eventuelt innkomne saker
 
Forslag til saker sendes til Ann Kristin Ramstrøm innen mandag 5. mars. Sakene sendes på e-post: annkristin.ramstrom@gmail.com
 
Servering av mat fra Halal kafè og catering.
 
Vel møtt!
 
Beste hilsen
Øystein Skofteland og Ann Kristin Ramstrøm
på vegne av Initiativ:Laksevåg