Alle bydeler må ha sitt eget Strax-hus. En bydel alene kan ikke ta hele ansvaret for det tungste rusmiljøet.

Vi fikk uttale oss i BT og BA lørdag 10. mai om miljøet rundt Strax-huset som hardner til. Du kan lese saken fra BT her. Dessverre har vi ikke saken fra BA, siden den ligger bak betalingsmur. Har du tilgang til BA finner du saken her: https://www.ba.no/nyhet/kriminalitet-og-rettsvesen/damsgard/reagerer-pa-at-det-skal-bygges-en-ny-narkopark-pa-damsgard/s/5-8-797472. 

Det bør være et Strax-hus i alle bydeler

Ann Kristin Ramstrøm og Cecilie Wroldsen mener miljøet rundt Strax-huset hardner til. De krever at Bergen kommune tar affære.