Kampen om kranen!

Tirsdag 6.11.18 møtte vi medlemmene i Komite for miljø og byutvikling på deres befaring på kranen hos Marin eiendom.

Her ser du saken BT laget:
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/zL2n9q/Kran-krangel-setter-fyr-pa-Laksevag.

Her kan du lese innholdet i skrivet som vi delte ut til alle medlemmene i komiteen.

Til komite for miljø og byutvikling
BEVAR KRANEN!

Den rikholdige industrihistorien er godt synlig mange steder på Laksevåg. Et av de viktigste, mest synlige og ikoniske av disse er den majestetiske kranen, som speiler seg i fjorden der den står på verftsområdet. Den er sammen med andre bygg og installasjoner viktige teknisk industrielle kulturminner som forteller Bergens industrihistorie.

Verneverdi
Kranen er omringet av et bevart helhetlig kulturmiljø med ulike typer teknisk industrielle kulturminner fra en skips og industrihistorie som strekker seg over 200 år tilbake i tid. Havneforhold, bevarte industri og administrasjonsbygninger fra ulike epoker, tekniske installasjoner og arbeiderbebyggelsen omkring, har tidsdybde og historiefortellende kvaliteter som representerer ulik grad av verneverdi.

Kulturmiljøet representerer videre en sterk identitetsverdi for Laksevågsamfunnet

som vokste frem som et direkte resultat av industriaktiviteten. Den norske oljehistorien startet midt på 1960-tallet da forhandlingene omkring delelinjen i Nordsjøen ble avklart. Portalkranen ble oppført i 1973 da A/S Bergens Mekaniske Verksteder fikk tildelt kontrakter i forbindelse med utrustning av oljeplattformer. Daværende utstikkerkai ble bygget om og forlenget over 100 m for å holde skinnegangen til kranen. Portalkranen og utstikkerkaien på Tørrisneset har verneverdi som historiefortellende tekniske industrielle kulturminner fra den tidlige oljealderen i Bergen og Norge.

Bruk kulturminnet som en ressurs i byutviklingen. Kranen, Laksevåg sitt «Eiffeltårn» er synlig fra store deler av Bergen, og hele Laksevåg. Monumentet symboliserer over 200 år med industrihistorie, selve grunnlaget for hvorfor Laksevåg ble til.

Vi mener at kranen må bevares og at det ikke må gis tillatelse til rivning. Fordi:

 • Kranen er en av de viktigste identitetsmarkørene for innbyggerne på Laksevåg.
 • Kranen skaper samhold og stolthet i bydelen.
 • Hver dag tar innbyggerne foto av den i all slags vær og deler på sosiale medier- den betyr noe for oss!
 • Inkludere kranen i transformasjonen og bidra til at Laksevåg kan få et løft og blir et foregangsvindu innen byutvikling.
 • Bidra til at området transformeres på en måte som bevarer historien til Laksevåg. Gi oss ikke flere fargeløse pregløse modulbygg. Gjenspeiles historien i byggene, uteområdene, gater og smau, ja da kan Laksevågs tidligere verftsområde bli stedet ALLE vil til.
 • Se til Europa for hvordan teknisk industrielle kulturminner har fått nye uttrykk og utviklet tidligere industriområder til spektakulære steder som trekker til seg turister fra hele verden.
 • Bidra til gjenbruk av eksisterende bygninger som del av en grønn økonomi.
 • Gjør utbyggerne bevisste på verdiene de har kjøpt og krev at de både tar vare på og integrerer kulturminnene i transformasjonen til det beste for hele byen.
 • Nyere forskning viser at boliger og næringsbygg som ligger i områder med høy grad av kulturmiljø, får en høyere markedsverdi. Utnytt det potensiale!
 • Bruk kranen i byutviklingen. Integrer den og de andre verneverdige byggene til å skape det mest attraktive byutviklingsprosjektet i byen.
 • Politikere, bidra til at Laksevåg får et løft som både dere og innbyggerne kan bli stolte over. Bidra til en moderne, spenstig og nytenkende byutvikling med historisk sus og stolte identitetsmarkører. La kranen bli en slik!

Tillat ikke at Marin Eiendom, som i dag eier området, får tillatelse til å rive kranen!

Vi viser med dette at vi støtter Byrådet og Byråd Anna Elisa Tryti som ønsker at kranen med sin store kulturminneverdi blir stående.

 Hilsen Initiativ:Laksevåg

BEVAR KRANEN!

Bevar kranen! Møt opp på befaringen til Komite for miljø og byutvikling tirsdag 6. november kl. 13.20 og vis at kranen ikke må rives.

Den rikholdige industrihistorien er godt synlig mange steder på Laksevåg. Et av de viktigste, mest synlige og ikoniske av disse er den majestetiske kranen, som speiler seg i fjorden der den står støtt på verftsområdet. Marin Eiendom, som i dag eier området og som skal transformere dette til bolig og næring, ønsker å rive kranen. De har fått avslag på rivning, men har nå klaget på dette avslagsvedtaket. Kranen ble satt opp i 1973 for å kunne brukes til bygging og vedlikehold av de første oljeplattformene. Den veier 850 tonn og var i sin tid omtalt som verdens høyeste av sitt slag. Etter at flytedokken forsvant i fjor, er den det mest synlige elementet av det gamle verftet (sitat BT 24.9.18). Byrådet med Anna Elisa Tryti ønsker at kranen skal bli stående, blant annet fordi kranen har stor kulturminneverdi. Kranen er en svært sterk identitetsmarkør for alle som bor på Laksevåg. Initiativ:Laksevåg støtter byrådet og mener at kranen ikke skal rives, men at må utvikles som et spennende element i den fremtidige transformasjonen av verftsområdet. Er du enig i at kranen vår ikke skal rives? Møt opp på befaringen til Komite for miljø og byutvikling tirsdag 6. november kl. 13.20 ved kranen. Komité for miljø og byutvikling er på dette tidspunktet på befaring for å se på kranen. Befaringen er åpen for alle.

NYLIG SAK I BT: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/l1yak7/Far-ikke-rive-dette-landemerket-pa-Laksevag?spid_rel=2