BEVAR KRANEN!

Bevar kranen! Møt opp på befaringen til Komite for miljø og byutvikling tirsdag 6. november kl. 13.20 og vis at kranen ikke må rives.

Den rikholdige industrihistorien er godt synlig mange steder på Laksevåg. Et av de viktigste, mest synlige og ikoniske av disse er den majestetiske kranen, som speiler seg i fjorden der den står støtt på verftsområdet. Marin Eiendom, som i dag eier området og som skal transformere dette til bolig og næring, ønsker å rive kranen. De har fått avslag på rivning, men har nå klaget på dette avslagsvedtaket. Kranen ble satt opp i 1973 for å kunne brukes til bygging og vedlikehold av de første oljeplattformene. Den veier 850 tonn og var i sin tid omtalt som verdens høyeste av sitt slag. Etter at flytedokken forsvant i fjor, er den det mest synlige elementet av det gamle verftet (sitat BT 24.9.18). Byrådet med Anna Elisa Tryti ønsker at kranen skal bli stående, blant annet fordi kranen har stor kulturminneverdi. Kranen er en svært sterk identitetsmarkør for alle som bor på Laksevåg. Initiativ:Laksevåg støtter byrådet og mener at kranen ikke skal rives, men at må utvikles som et spennende element i den fremtidige transformasjonen av verftsområdet. Er du enig i at kranen vår ikke skal rives? Møt opp på befaringen til Komite for miljø og byutvikling tirsdag 6. november kl. 13.20 ved kranen. Komité for miljø og byutvikling er på dette tidspunktet på befaring for å se på kranen. Befaringen er åpen for alle.

NYLIG SAK I BT: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/l1yak7/Far-ikke-rive-dette-landemerket-pa-Laksevag?spid_rel=2