Innkalling til årsmøte
i Initiativ:Laksevåg fredag 22. mars kl. 19- 21 

Sted: Lyst og Fryd.

Forslag til saker sendes til Ann Kristin Ramstrøm innen fredag 15. mars. Sakene sendes på e-post: annkristin.ramstrom@gmail.com

PROGRAM KL: 19

Heming Hagen fra Byantikvaren forteller om Laksevågs unike kulturminner og bevaringen av disse.

Informasjon fra Initiativ:Laksevågs nyopprettet undergruppe, Bonusbarn:Laksevåg.


ÅRSMØTET STARTER KL: 20

  1. Velkommen og åpning
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av to medlemmer til underskriving av protokoll
  4. Godkjenning av innkalling
  5. Årsmelding 2018
  6. Regnskap 2018
  7. Årsplan 2019
  8. Budsjett 2019
  9. Valg av styre
  10. Eventuelt innkomne saker

Lett servering av mat fra Lyst og Fryd.

Årsmøtet er åpent for betalende medlemmer, men også for alle andre interesserte.  Det er mulig å melde å bli medlem under årsmøtet.

Vel møtt!