Politikerdebatt om og på Laksevåg

Initiativ:Laksevåg har invitert de politiske partiene i Bergen til debattmøte på Damsgård skole torsdag 22.08 kl. 18:00.

Alle partiene som stiller til valg deltar på debatten.

Debattleder: Grethe Melby, skribent og samfunnsdebattant.

Dette er noen av sakene som skal debatteres:
– Bærekraftig byutvikling og kommunen som drivkraft i byutviklingen,
kan biblioteket spille en rolle i utviklingen?
– Ruspolitikk og den åpne russcenen ved Strax-huset
– Hvordan bedre levekårene på Laksevåg

Vi som bor på Laksevåg kjenner på en stor kjærlighet til stedet vårt. Vi er stolte av Laksevåg og vi ønsker å gjøre plassen vår enda bedre. Det er viktig å vise politikerne som styrer byen vår, det potensialet som ligger i Laksevåg. Da blir det lettere for dem å hjelpe oss å gjøre Laksevåg enda bedre.

Indre Laksevåg er en av valgkretsene i Bergen med lavest valgdeltakelse. Kanskje denne debatten kan få flere på Laksevåg til å tenke at det er viktig å stemme?

Kom, lytt og still gjerne spørsmål til politikerne våre!

Gratis inngang.

Velkommen!