Initiativ:Laksevåg er nominert til Bylivsprisen 2020

Vi er stolte og glade for å være en av de nominerte til Bylivsprisen 2020. Her kan du lese mere om hva Bergen kommune skriver om oss:

Initiativ:Laksevåg

Initiativ:Laksevåg er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i.  Organisasjonen har et brennende engasjement for området og har flere undergrupper som Barn, bok og boller, BonusBarn, ungdomsgruppen ChilLax, Plan- og strategigruppe, Hagegruppe og Stunt- og geriljagruppe.

Den ferskeste undergruppen er Bonusbarn:Laksevåg. I dette prosjekter har flere familier som normalt sett ikke har råd til det fått delta på spennende opplevelser og turer rundt omkring i Bergen, fått dratt på: Teater, utekino og klatrepark for å nevne noen. Det ble også organisert aktiviteter og reiser i sommerferien.

Initiativ:Laksevåg arbeider for møteplasser inne og ute som favner om alle aldersgrupper, og har hatt en svært aktiv rolle i å få biblioteket tilbake på Laksevåg. I samarbeid med kommunen har organisasjonen engasjert seg i ulike plan- og reguleringssaker, gode møteplasser, gang- og sykkelveier, belysning m.m. Initiativ:Laksevåg har jobbet strategisk opp mot politikerne for å sette Laksevåg på agendaen og arrangerer ulike sosiale aktiviteter og arrangement som blant annet familiedager,  byvandringer, lesestunder og teaterforestillinger for barn, turer, parsellhager og litteraturkvelder.

Les om Initiativ:Laksevåg på Facebook

Vinner kåres 27.november

2019 var det Dragefjellet Minifestival som var den heldige og verdige vinneren av den første Bylivsprisen noensinne. Hvem som blir vinner av Bylivsprisen 2020 blir offentlig fredag 27. november. Vinneren kåres under Bergen kommunes årlige byutviklingskonferanse.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/disse-er-nominerte-til-bylivsprisen-2020

 

 

Fakler for fjorden. Byvandring for bedre tilgang til sjøfronten

Tid og sted: Torsdag 3.12 kl. 18:00. Oppmøte under Puddefjordsbroen ved Baker Brun.

Gi oss tilgang til sjøfronten!

Initiativ:Laksevåg inviterer til byvandring langs Puddefjorden for å sette fokus på fortiden, nåtiden og fremtidens sjøfront.

Vi deler ut fakler til alle og sammen vandrer vi der vi i dag har tilgang til sjøfronten. Vi stopper på noen utvalgte steder og får et historisk tilbakeblikk. Vandringen varer ca. en time og vi avslutter i Håsteinerparken der ungdomsgruppen ChilLax serverer gløgg og pepperkaker.

Bakgrunnen er at både Gåstrategien og Sykkelstrategien nylig ble vedtatt av politikerne i Bergen kommune. Snart følger de opp med Sjøfrontstrategien, for å legge til rette for at vi skal kunne gå og sykle langs med sjøen også.
Vi i Initiativ:Laksevåg ønsker å skape julestemning og samtidig fortelle historien om utviklingen av sjøfronten her på Laksevåg. Den sjønære industrien har vært essensiell for å skape Laksevåg som sted og preger identiteten til oss som bor her. Nå er det bare rester igjen, men sjøfronten er likevel ikke blitt tilgjengelig.

Når transformasjonen fra industri til bolig og by ruller videre nordover fra Damsgårdsundet, vil Initiativ:Laksevåg jobbe for at både Gåstrategien, Sykkelstrategien og Sjøfrontstrategien følges opp av eiendomsutviklere og av politikerne våre. Vi begynner med et historisk tilbakeblikk og med å markere det lille vi har av tilgjengelig sjøfront på Laksevåg i dag.

Vi gleder oss til fremtidens Laksevåg og vi vil gjøre det vi kan for at fremtiden ikke valser over fortiden, men tar den med seg og bygger et Laksevåg vi kan være stolte av og en sjøfront alle kan få glede av.
Velkommen til barn, unge og voksne.