Fakler for fjorden. Byvandring for bedre tilgang til sjøfronten

Tid og sted: Torsdag 3.12 kl. 18:00. Oppmøte under Puddefjordsbroen ved Baker Brun.

Gi oss tilgang til sjøfronten!

Initiativ:Laksevåg inviterer til byvandring langs Puddefjorden for å sette fokus på fortiden, nåtiden og fremtidens sjøfront.

Vi deler ut fakler til alle og sammen vandrer vi der vi i dag har tilgang til sjøfronten. Vi stopper på noen utvalgte steder og får et historisk tilbakeblikk. Vandringen varer ca. en time og vi avslutter i Håsteinerparken der ungdomsgruppen ChilLax serverer gløgg og pepperkaker.

Bakgrunnen er at både Gåstrategien og Sykkelstrategien nylig ble vedtatt av politikerne i Bergen kommune. Snart følger de opp med Sjøfrontstrategien, for å legge til rette for at vi skal kunne gå og sykle langs med sjøen også.
Vi i Initiativ:Laksevåg ønsker å skape julestemning og samtidig fortelle historien om utviklingen av sjøfronten her på Laksevåg. Den sjønære industrien har vært essensiell for å skape Laksevåg som sted og preger identiteten til oss som bor her. Nå er det bare rester igjen, men sjøfronten er likevel ikke blitt tilgjengelig.

Når transformasjonen fra industri til bolig og by ruller videre nordover fra Damsgårdsundet, vil Initiativ:Laksevåg jobbe for at både Gåstrategien, Sykkelstrategien og Sjøfrontstrategien følges opp av eiendomsutviklere og av politikerne våre. Vi begynner med et historisk tilbakeblikk og med å markere det lille vi har av tilgjengelig sjøfront på Laksevåg i dag.

Vi gleder oss til fremtidens Laksevåg og vi vil gjøre det vi kan for at fremtiden ikke valser over fortiden, men tar den med seg og bygger et Laksevåg vi kan være stolte av og en sjøfront alle kan få glede av.
Velkommen til barn, unge og voksne.