Bli medlem

Initiativ:Laksevåg er en organisasjon basert på frivillighet. Vi trenger flere medlemmer som ønsker å bidra til at Laksevåg blir et godt sted å bo og oppholde seg i for barn, unge og voksen. Vi ønsker velkommen til både aktive medlemmer og støttemedlemmer.

Medlemskapet koster kr 250 per år for en husstand. Du kan bli medlem ved å sette inn summen på vår kontigentkonto som er: 3208 23 84 099. Husk å merke hvor mange barn og voksne husstanden består av. Da kan vi dokumentere medlemstall mer presist. VED INNMELDING: SEND E-POST TIL OSS MED DITT NAVN OG TELEFONNUMMER TIL: i-laksevaag@hotmail.no

Vi har undergrupper som jobber med spesifikke områder. I dag har vi disse som en kan bli med i:

  • Barn, bok og boller
  • Plan- og strategigruppe
  • Hagegruppe
  • Gerilja/ stuntgruppe
  • Tur- og fjellgruppe

Meld deg inn og kom med forslag om hva du vil at vi skal ta tak i eller hva du vil gjøre for Laksevåg!

Ta kontakt med oss på e-post: i-laksevaag@hotmail.no. Eller ta kontakt med oss på telefon: 988 67 180,  Ann Kristin Ramstrøm.  E-post Ann Kristin Ramstrøm: annkristin.ramstrsom@gmail.com

Det er også mulig å melde seg inn som et passivt støttemedlem.

Ved å betale en husstandskontingent på 250 kr pr år kan en støtte Initiativ:Laksevåg sitt arbeid i bydelen.