Kunstnere fra Migrantas holder workshop for innvandrerkvinner på Laksevåg

migrantas_Marula Di Como og Florencia Young

Workshop med innvandrerkvinner på Laksevåg

Innvandrerkvinnegruppen Solfred deltar på en workshop med kunstnerkollektivet Migrantas torsdag 6. november kl.15-18.
I lokalene til Solfred på Melkeplassen møtes invandrerkvinner denne dagen for å utveksle og følelser om egen livssituasjon. Workshopen vil bli ledet av de to erfarne Migrantasmedlemmene Marula di Como og Florencia Young. Begge har i flere år jobbet
aktivt med å formidle innvandrerkvinners erfaringer og opplevelser ved å leve i en annen kultur.

Continue reading “Kunstnere fra Migrantas holder workshop for innvandrerkvinner på Laksevåg”

Vi trenger flere møteplasser

Gjennom områdesatsingen har Bergen kommune etablert et aktivitetshus i Håsteinsgate 3. Her ønsker kommunen at det skal bli plass til ulike aktivitetsgrupper for barn, unge og voksne.

Vi i Initiativ:Laksevåg mener fremdeles at befolkningen på Laksevåg bør få en møteplass, og helst et kulturhus med biblioteksfasiliteter og helst også andre tilbud som for eksempel kafe, ungdomsklubb etc.

Continue reading “Vi trenger flere møteplasser”

Barn, bok og boller 18. oktober i Håsteinsgate 3

11.00: Berit Bareksten med Fortellerkofferten: “Dikt fabel dikt fugl”. Passer for barn i barnehagealder.
12.00: Terese Grøtan forteller fra sin egen bok: “Klara kan mykje rart om klede”. Passer fra 5 år.
12.45: Laila Fosso har musikkstund og samtale med barna om medvirkning i forbindelse med FNs barnekonvensjon sitt 25års jubileum.

Barnebokbytte; gi fra deg en bok, ta med deg en bok, eller gjør begge deler!

Initiativ:Laksevåg på Damsgårdsdagene 14. juni

Kl. 11.00: Start på Lyst&Fryd. Sammen leter vi etter bokormen. Høytlesning på loftet.
Kl. 12.00: Vi beveger oss ut i bokdagen. Fortellerstund med Silje Folkedal i hagen til Lyst&Fryd.
Underveis frem til ca kl. 13.30: Bokormen Bernt Sofus vil rusle rundt i området mellom Lyst &Fryd og kommunehuset. Innlagte pauser pauser med eventyrstunder.   Litteraturløype med oppgaver for store og små er plassert rundt i området.
Hele dagen fra 11.00 -16.00 vil vi ha tilgjengelig vår egen ekte bokbuss Nyfiken, som er lånt fra Lindås. Det vil være ordinære utlånsmuligheter fra bokbussen.
Kl. 14.00: Adele Duus og Teater Uno viser forestillingen “Store Bjørn og Lille Bjørn i det gamle kommunehuset sine lokaler i 1.etasje. Servering av boller og saft.

Potensiale på Laksevåg

Det er store arealer som kan tas i bruk rett utenfor Bergen sentrum slik sentrum er forstått i dag. Vi som bor på Laksevåg, i Sandviken og på Kronstad mener vi allerede bor i sentrum. Fra Damsgård hovedgård er det 15 minutter gange til Torgallmenningen. På Laksevåg ligger i dag store arealer som er brukt til plasskrevende industri. Samtidig trenger Bergen kommune sentrumsnære utbyggingsområder. Hvorfor skal det for eksempel ligge et asfaltverk i tettbygde områder? Det er eksplosjonsfarlig, forurenser og tar stor plass. Slike industrier kunne vært plassert på arealer som kategoriseres som røde støysoner og ikke er brukbare til bolig.
Continue reading “Potensiale på Laksevåg”