Alle bydeler må ha sitt eget Strax-hus. En bydel alene kan ikke ta hele ansvaret for det tungste rusmiljøet.

Vi fikk uttale oss i BT og BA lørdag 10. mai om miljøet rundt Strax-huset som hardner til. Du kan lese saken fra BT her. Dessverre har vi ikke saken fra BA, siden den ligger bak betalingsmur. Har du tilgang til BA finner du saken her: https://www.ba.no/nyhet/kriminalitet-og-rettsvesen/damsgard/reagerer-pa-at-det-skal-bygges-en-ny-narkopark-pa-damsgard/s/5-8-797472. 

Det bør være et Strax-hus i alle bydeler

Ann Kristin Ramstrøm og Cecilie Wroldsen mener miljøet rundt Strax-huset hardner til. De krever at Bergen kommune tar affære.

Barn, bok og boller med klesbytte lørdag 21.4

Velkommen til Barn, bok og boller med klesbytte lørdag 21.4 kl. 11 på Speiderhuset.

Våren er tid for rydding i skuffer og skap og derfor ønsker Barn, bok og boller og arrangere klesbyttefest i sammenheng med arrangementet vårt.

Har du liggende fravokste barneklær eller har skapet fullt av klær du ikke bruker lenger? Ta med deg det du vil bytte (innlevering fra klokken 10). For hver ting du leverer inn får du en byttelapp som du kan bruke til å ‘betale’ for det du vil bytte til deg.

På formidlingsprogrammet denne dagen har vi gleden av å presentere Hilde Windheims Homér og Kanari for de minste (kl. 11) og for de eldste kommer Veronica Erstad (kl. 12) for å lese fra boken Kattejenta.

Selvsagt er barneboksamlingen også åpen for utlån og etter fortellerstundene blir det boller og saft til alle barn.

Håper vi ses!

Årsmøte tirsdag 13. mars kl. 19

Velkommen til årsmøte tirsdag 13. mars kl. 19.
Kom og si hva du vil Initiativ:Laksevåg skal jobbe med fremover!
 
Åpent for alle, om du er medlem eller ikke. Kanskje du vil melde deg inn i Initiativ:Laksevåg? Da kan du gjøre det på årsmøtet.
 
Sted: Speiderhuset på Laksevåg, like ved Damsgård hovedgård. I Initiativ:Laksevågs Barn, bok og boller-rom.
 
PROGRAM:
Siv Annette Johnsen styremedlem i Brød & Sirkus i Ytre Arna forteller om deres initiativ i lokalsamfunnet.
 
ÅRSMØTET STARTER KL: 19:30
1. Velkommen og åpning
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to medlemmer til underskriving av protokoll
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsmelding 2017
6. Regnskap 2017
7. Årsplan 2018
8. Budsjett 2018
9. Valg av styre
10. Eventuelt innkomne saker
 
Forslag til saker sendes til Ann Kristin Ramstrøm innen mandag 5. mars. Sakene sendes på e-post: annkristin.ramstrom@gmail.com
 
Servering av mat fra Halal kafè og catering.
 
Vel møtt!
 
Beste hilsen
Øystein Skofteland og Ann Kristin Ramstrøm
på vegne av Initiativ:Laksevåg

Årets første Nabokveld onsdag 31. januar

Velkommen skal du være på årets første Nabokveld, allerede onsdag 31. januar fra kl. 19 på Lyst og Fryd.

Vi har satt spillkveld som tema, og liker du å spille, ta med deg et brettspill og en venn, eller møt en nabo over et spill.

Dersom du ikke vil spille er du like velkommen. Ta med deg en venn eller flere og bli med å gjøre det kjekt og trivelig på Laksevåg. Kom når du vil, gå når du vil, kom som du er!

Åpent for alle!

Salg av drikke og snacks.

Velkommen velkommen!

Velkommen til ny Barn, bok og boller lørdag 20. januar fra kl. 11

Vi ønsker ny og gamle velkommen til Barn, bok og boller i det nye året. Vi starter opp lørdag 20. januar fra kl. 11.

Kl. 11 kommer forfatter Øyvind Vågnes som leser fra sin bok Den vesle blå heien (3-8 år).

Kl. 12 er det forfatter Njord Svendsen som leser fra den fine boken sin Bomulv (3-6 år).

Lån deg en bok, og har du en bok du vil gi til oss, ta den med og vi blir kjempeglade!

Boller til barna og kaffe til de voksne.

Gratis inngang og åpent for alle.

Innspill til kommuneplanens arealdel

Midt i denne søte juletid har vi samlet oss og laget et innspill til kommuneplanens arealel. Dette er en plan som åpner for vesentlige endringer på Laksevåg. Vi har påpekt noen forhold som vi mener er særlig viktige for bydelen vår i fremtiden.

Hvis noen av dere har spørsmål rundt hva kommuneplanen er og i hvilken grad den vil påvirke dere og deres eiendom eller andre interesser så er det bare å spørre oss i I:L sin plangruppe så kan vi forsøke å hjelpe, eventuelt bistå i kontakt mot kommunen.

Klikk HER for å lese vårt innspill

Klikk HER for å lese Bergen kommune sine plandokumenter som ligger på høring

 

 

 

Sterke politiske signaler for bibliotek sentralt på Indre Laksevåg!

Årets beste julegave for Laksevåg! Sterke politiske signaler for bibliotek sentralt på Indre Laksevåg!

Finanskomiteen har behandlet følgende innstilling til endelig budsjettbehandling i bystyret tirsdag 19.12.2017:

Partiene Ap, KrF, V og Sp fremmer bla følgende tekstforslag som blir vedtatt;

  • Bibliotek Indre Laksevåg

Bystyret ber byrådet vurdere opprettelsen av en bibliotekfilial sentralt på Indre Laksevåg i forbindelse med utarbeidelsen av sak om fremtidig bibliotekstruktur. Bystyret ber byrådet legge frem sak i løpet av første halvår 2018.

Helt siden Initiativ:Laksevåg startet opp for snart fem år siden, har et av våre mål vært å få tilbake biblioteket på Laksevåg. Vi har aldri anerkjent biblioteket på Vestkanten som bydelen Laksevåg sitt bibliotek. Et bibliotek er litteratur, kunnskap, samtaler og fordypning, men i dag har et bibliotek også så utrolig mange andre viktige sosiale funksjoner, som en sentral møteplass i en bydel. I bydelen Laksevåg, i Indre Laksevåg, er savnet etter en fungerende og tilgjengelig møteplass stort. Samtidig er det stort behov for at det offentlige er tilstede og sørger for og drifter en møteplass som et bibliotek i en bydel under områdesatsing.

Vi mener at et hus for litteraturformidling, hvor du kan søke kunnskap, ha samtaler og diskusjoner vil få store positive ringvirkninger i bydelen. Samtidig har det moderne biblioteket gode funksjoner og er stedet for avkobling, hvor du kan sitte i en stol og la tankene fly i timevis uten at noen kaster deg ut og krever at du må kjøpe noe.

Indre Laksevåg trenger et bibliotek med moderne funksjoner hvor venner og naboer kan treffes og hvor mennesker uavhengig av bakgrunn og alder, kan finne sammen. Det er et slikt bibliotek Laksevåg nå må få!

Initiativ:Laksevåg sitt mål er å jobbe for å gjøre Laksevåg til et bedre sted for barn og unge å vokse opp, og et godt sted å bo og leve, om du er ung eller gammel. Med de siste tydelige signalene fra politikerne har vi sterk tro på at et bibliotek vil bidra til bedre oppvekstsvilkår, et godt sted å være for ungdommer og at det vil bidra til å øke trivselen for alle som bor i bydelen. Når mennesker trives, kan ringvirkningene bli uendelig mange!

Vi vil følge saken fremover og vi slipper ikke saken før bøkene står klar i hyllene i et godt egnet lokale sentralt på Gamle Laksevåg. Vårt høyeste ønske er å etablere et nytt bibliotek i 1. etasje i det tidligere Rådhuset, i tilknytning til en kafe.

Takk til alle som har støttet oss i denne saken og arbeidet for et bibliotek på Laksevåg. Vi gleder oss til tiden fremover!