Hagegruppen

Initiativ:Laksevåg deltar i den nye parsellhagen som er opprettet på Melkeplassen ved hjelp av midler fra Bergen kommune, Områdesatningen på Laksevåg. Etter en del forsinkelser sto åtte pallekasser klar til innplanting i slutten av mai 2016.

Deltakere i parsellhagen er foruten Initiativ:Laksevåg; Laksevåg barnehage, kvinneinnvandrergruppen Solfred og beboere i nabolaget. Parsellhagen har plass til flere pallekasser om det er ønske om å delta. Vi kan være behjelpelige med å ta kontakt med Områdesatningen for å få midler til å utvide.

Interesserte kan ta kontakt med Geir Goosen på epost.
geir[at]goosen.no